top of page

VALLEY KENDO CLUB

VKC FINAL LOGO 06 - UPDATED tiff.tif

LESSONS

_DSC2181_edited_edited.jpg

Bokuto niyoru kendo kihonwaza keikoho 

 

1.  kihon ichi, ippon uchi no waza:

     men – kote – do – tsuki 

2.  kihon ni, renzoku waza:

     kote→men 

3.  kihon san, harai waza:

     harai men 

4.  kihon yon, hiki waza:

     men tsubazeri hiki do 

5.  kihon go, nuki waza:

     men nuki do 

6.  kihon roku,  suriage waza:

    kote suriage men 

7.  kihon nana, debana waza:

    debana kote 

8.  kihon hachi, kaeshi waza:

     men kaeshi do

9.  kihon kyu, uchi otoshi waza:

     do uchi otoshi men 

INTRODUCTION
05:36
BASIC KENDO KATA - BACKGROUND
05:46
BASIC KENDO KATA - KATA EXECUTION
06:28
KATA #1
20:16
KATA #2
04:41
KATA #3
04:08
KATA #4
10:15
KATA #5
10:54

General Vocabulary

Thank you (polite way)

Greeting at beginning

Good morning

Good evening

Yes

Teacher

One

Two

Three

Four

Five

Six

Seven

Eight

Nine

Ten

arigato gozaimashita

onegai shimasu

ohayo gozaimasu

konbanwa

hai

sensei

ichi

ni

san

shi

go

roku

shichi

hachi

kyu

ju

bottom of page